Nowy Jork
Londyn
Warszawa
* * * Publiczna oferta Akcji Nano Group S.A. * * *
23 października 2017
O nas Oferta Analizy Regulacje i opłaty Serwis internetowy Obsługa emisji Notowania
 
Adekwatność kapitałowa
Grupa Banku Millennium
Podstawowe informacje
Charakterystyka
Historia
POK
Telefony
Rynek polski
Rynki zagraniczne
Kredyty
Sprzedaż funduszy
Analizy
Korporacje
IKZE
Columbus
WHSA
Animatorzy
Raporty analityczne
Komentarze giełdowe
Regulaminy
Prowizje i opłaty
Komunikaty
Oferta standardowa
Pakiet Student
Pakiet Prestige
MiFID
Podatek
Pliki cookies
Reklamacje
Serwis informacyjny
Serwis transakcyjny
Aktywacja hasła
Notowania 4 MAX
Notowania 3 MAX
Skaner fundamentalny
Notowania Mobilne
Pytania i odpowiedzi
Rynek niepubliczny
Przygotowanie emisji
Zrealizowane emisje
Archiwum obsługiwanych ofert
GPW - akcje
GPW - obligacje
GPW - kontrakty
GPW - opcje i JI
GPW - inne p.w.
GPW - Statystyka
Indeksy
Waluty
Surowce
NewConnect
 Zaloguj się:
Serwis informacyjny
Serwis maklerski
ePromak Plus
Pakiety
 Jak zostać klientem Millennium DM?

 Bezpieczeństwo

 Załóż rachunek

 Aktualizacja umowy

 Zasilenie rachunku

 Promocje

 Napisz do nas

 ABC rynku

 Pożyteczne linki

 Edukacja

 System UTP

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków
A. Inwestorzy, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług maklerskich przed datą 25 lipca 2006 r. powinni dokonać jej aktualizacji do najnowszej wersji. Aktualizacji umowy mogą dokonać w następujący sposób:
1) aktualizacja umowy bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta POK w Gdańsku i w Warszawie

Na skutek dokonanej w POK aktualizacji umowy Inwestor otrzyma również dostęp do serwisu internetowego Millennium Domu Maklerskiego oraz hasło do usług świadczonych telefonicznie (jeśli nie posiada takiego dostępu), co umożliwi Inwestorowi składanie wszelkich dyspozycji do rachunku inwestycyjnego w sposób zdalny (bez konieczności wizyty w POK).

2) aktualizacja umowy drogą korespondencyjną:
  • z potwierdzeniem podpisu Inwestora na umowie przez notariusza,
  • z potwierdzeniem podpisu Inwestora na umowie przez pracownika Millennium Domu Maklerskiego na podstawie wzoru podpisu posiadanego przez Millennium Dom Maklerski.

W obu przypadkach aktualizacji dokonywanej drogą korespondencyjną prosimy o sprawdzenie aktualności danych osobowych przekazanych do Millennium Domu Maklerskiego. Sprawdzenia tego można dokonać porównując aktualne dane osobowe z posiadaną dokumentacją (zawarte umowy lub złożone formularze aktualizacji danych osobowych). Klienci, którzy aktywowali możliwość składania zleceń telefonicznych mogą dokonać sprawdzenia aktualności danych również droga telefoniczną dzwoniąc pod dowolny numer służący w Millennium Domu maklerskim do składania zleceń telefonicznych. Niezbędne będzie w takim przypadku posłużenie się aktualnym hasłem telefonicznym.

Posiadanie przez Millennium Dom Maklerski aktualnych danych osobowych Inwestora jest warunkiem dokonania poprawnej aktualizacji umowy droga korespondencyjną. W przypadku gdy posiadane przez Millennium Dom Maklerski dane osobowe Inwestora nie są aktualne, przed przesłaniem do Millennium Domu Maklerskiego umowy Inwestor powinien dokonać ich aktualizacji. Można tego dokonać w następujący sposób:
  • Inwestorzy, którzy posiadają aktywne usługi internetowe – aktualizacji części danych osobowych można dokonać w sekcji Wnioski w programie ePromakPlus,
  • Inwestorzy, którzy posiadają aktywne usługi telefoniczne – aktualizacji części danych można dokonać telefonicznie do podaniu hasła telefonicznego,
  • Inwestorzy, którzy nie posiadają aktywnych żadnych usług zdalnych – aktualizacji wszystkich danych można dokonać poprzez wypełnienie formularza aktualizacji danych, potwierdzenie swego podpisu na tym formularzu u notariusza a następnie przesłanie formularza do Millennium Domu Maklerskiego wraz z aktualizowaną umową.
  • Inwestorzy, którzy posiadają konto osobiste Prestige w Banku Millennium lub konto osobiste bankowości prywatnej oraz złożyli w Banku Millennium Oświadczenie o korzystaniu z usług Millennium Domu Maklerskiego za pośrednictwem Banku Millennium – aktualizacji wszystkich danych na formularzu aktualizacji danych można dokonać zza pośrednictwem doradcy w Centrum Finansowym Banku Millennium (doradca potwierdzi podpis na formularzu, a następnie prześle go do Millennium Domu Maklerskiego).


Na skutek dokonanej drogą korespondencyjną aktualizacji umowy Inwestor, który nie posiada dostępu do usług zdalnych otrzyma dostęp do serwisu internetowego Millennium Domu Maklerskiego oraz hasło do usług świadczonych telefonicznie, co umożliwi Inwestorowi składanie wszelkich dyspozycji do rachunku inwestycyjnego w sposób zdalny (bez konieczności wizyty w POK), przy czym dane do zalogowania się do serwisu internetowego oraz hasło telefoniczne będą przesłanie Inwestorowi:
  • w formie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego (jeśli został podany uprzednio lub będzie podany w formularzu aktualizacji danych Inwestora) lub
  • korespondencyjnie (jeśli numer telefonu komórkowego nie został podany).

Hasła otrzymane korespondencyjnie należy aktywować. Sposób aktywacji opisany jest w następującym pliku

B. Inwestorzy, którzy zawarli umowę o świadczenie usług maklerskich począwszy od 25 lipca 2006 r. ale nie aktywowali dotąd usług zdalnych - powinni dokonać ich aktywacji poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sposób opisany w części A (odpowiednio dla aktualizacji umowy).

C. Inwestorzy, którzy zawarli umowę o świadczenie usług maklerskich począwszy od 25 lipca 2006 r. i aktywowali usługi zdalne - nie muszą dokonywać żadnych czynności w celu korzystania z usług świadczonych zdalnie przez Millennium Dom Maklerski.
Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000053322. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-28-684. Wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000,00 zł. Kapitał w pełni wpłacony.
Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna dokłada wszelkich starań aby informacje i komentarze zawarte na naszych stronach internetowych były bardzo dokładnie i rzetelnie przygotowane. Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji oraz komentarzy zamieszczonych na jego stronach internetowych.