Nowy Jork
Londyn
Warszawa
* * * Ważny komunikat * * *
23 listopada 2017
O nas Oferta Analizy Regulacje i opłaty Serwis internetowy Obsługa emisji Notowania
 
Adekwatność kapitałowa
Grupa Banku Millennium
Podstawowe informacje
Charakterystyka
Historia
POK
Telefony
Rynek polski
Rynki zagraniczne
Kredyty
Sprzedaż funduszy
Analizy
Korporacje
IKZE
Animatorzy
Regulaminy
Prowizje i opłaty
Komunikaty
Oferta standardowa
Pakiet Student
Pakiet Prestige
MiFID
Podatek
Pliki cookies
Reklamacje
Serwis informacyjny
Serwis transakcyjny
Aktywacja hasła
Notowania 4 MAX
Notowania 3 MAX
Skaner fundamentalny
Notowania Mobilne
Pytania i odpowiedzi
Rynek niepubliczny
Przygotowanie emisji
Zrealizowane emisje
Archiwum obsługiwanych ofert
GPW - akcje
GPW - obligacje
GPW - kontrakty
GPW - opcje i JI
GPW - inne p.w.
GPW - Statystyka
Indeksy
Waluty
Surowce
NewConnect
 Zaloguj się:
Serwis informacyjny
Serwis maklerski
ePromak Plus
Pakiety
 Jak zostać klientem Millennium DM?

 Bezpieczeństwo

 Załóż rachunek

 Aktualizacja umowy

 Zasilenie rachunku

 Promocje

 Napisz do nas

 ABC rynku

 Pożyteczne linki

 Edukacja

 System UTP

Nowości


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne oraz dostosowania systemu obsługi przelewów i wpłat do standardów obowiązujących w bankach, rachunki pieniężne Inwestorów, od dnia 01.02.2015, zostaną oznaczone 26- znakowym indywidualnym identyfikatorem zgodnym ze schematem NRB. Dom Maklerski poinformuje Inwestorów o numerach identyfikatorów jakimi zostaną oznaczone ich rachunki pieniężne korespondencyjnie, na zasadach obowiązujących w Domu Maklerskim regulacji.

Począwszy od dnia 01.02.2015r w celu ułatwienia zasilenia rachunku inwestycyjnego środkami pieniężnymi w czasie rzeczywistym w formie wpłaty lub przelewu na ten rachunek, to jest bez dotychczasowej konieczności wskazywania w dyspozycji wpłaty lub przelewu numeru rachunku Millennium Domu Maklerskiego SA oraz danych dotyczących rachunków inwestycyjnych w tytule tej operacji, wszelkie wpłaty oraz przelewy środków pieniężnych na rachunki pieniężne w Domu Maklerskim należy dokonywać podając bezpośrednio jako rachunek do wpłat lub przelewów 26 znakowy identyfikator rachunku pieniężnego, o którym mowa powyżej.

Dodatkowo informacji o numerach 26-o znakowych identyfikatorów rachunków pieniężnych, które należy wykorzystywać w celu zasilenia tych rachunków udzielają POK-i oraz infolinia Domu Maklerskiego, a Inwestorzy posiadający dostęp do usług internetowych za pomocą programu ePromakPlus informację o tym identyfikatorze uzyskają w opcji: Ustawienia – Informacje o rachunku – Rachunek bankowy do wpłat.

Mamy nadzieję że wprowadzone rozwiązanie znacznie ułatwi i przyspieszy realizację wpłat lub przelewów na rachunki pieniężne Inwestorów prowadzone przez Domu Maklerski .

Jednocześnie informujemy, że przejściowo, zostanie zachowana dotychczasowa forma wpłat i przelewów środków na rachunki pieniężne. Do momentu poinformowania Inwestorów w odrębnej korespondencji, będą one mogły być nadal realizowane, tak jak dotychczas, to jest z podaniem na dyspozycji wpłaty lub przelewu rachunku Millennium Domu Maklerskiego S.A. o numerze: 87 1160 2202 0000 0000 4444 4444 oraz w tytule operacji oznaczenia RI x…x (gdzie x….x oznacza numer rachunku pieniężnego Inwestora) wraz z nazwiskiem i imieniem właściciela rachunku pieniężnego”Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000053322. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-28-684. Wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000,00 zł. Kapitał w pełni wpłacony.
Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna dokłada wszelkich starań aby informacje i komentarze zawarte na naszych stronach internetowych były bardzo dokładnie i rzetelnie przygotowane. Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji oraz komentarzy zamieszczonych na jego stronach internetowych.