Nowy Jork
Londyn
Warszawa
* * * Publiczna oferta Akcji Nano Group S.A. * * *
23 października 2017
Strona główna O nas Oferta Analizy Regulacje i opłaty
Obsługa emisji Notowania
 
Adekwatność kapitałowa
Grupa Banku Millennium
Podstawowe informacje
Charakterystyka
Historia
POK
Telefony
Rynek polski
Rynki zagraniczne
Kredyty
Sprzedaż funduszy
Analizy
Korporacje
IKZE
Columbus
WHSA
Animatorzy
Raporty analityczne
Komentarze giełdowe
Regulaminy
Prowizje i opłaty
Komunikaty
Oferta standardowa
Pakiet Student
Pakiet Prestige
MiFID
Podatek
Pliki cookies
Reklamacje
Serwis informacyjny
Serwis transakcyjny
Aktywacja hasła
Notowania 4 MAX
Notowania 3 MAX
Skaner fundamentalny
Notowania Mobilne
Pytania i odpowiedzi
Rynek niepubliczny
Przygotowanie emisji
Zrealizowane emisje
Archiwum obsługiwanych ofert
GPW - akcje
GPW - obligacje
GPW - kontrakty
GPW - opcje i JI
GPW - inne p.w.
GPW - Statystyka
Indeksy
Waluty
Surowce
NewConnect
 Zaloguj się:
Serwis informacyjny
Serwis maklerski
ePromak Plus
Pakiety
 Jak zostać klientem Millennium DM?

 Bezpieczeństwo

 Załóż rachunek

 Aktualizacja umowy

 Zasilenie rachunku

 Promocje

 Napisz do nas

 ABC rynku

 Pożyteczne linki

 Edukacja

 System UTP

 • Serwis informacyjny
 • Serwis transakcyjny
 • Aktywacja hasła
 • Notowania 4 MAX
 • Notowania 3 MAX
 • Skaner fundamentalny
 • Notowania Mobilne
 • Pytania i odpowiedzi
Skaner fundamentalny
Miło nam poinformować, że od 5 marca 2015 r. Millennium Dom Maklerski udostępnia swoim Klientom w serwisie informacyjnym aplikację Skaner fundamentalny.
Skaner fundamentalny to zestaw narzędzi ułatwiających analizę fundamentalną spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz na rynku NewConnect.

Funkcje oferowane w serwisie oferują m.in.:

 • szybką i przejrzystą prezentację danych finansowych spółek
 • analizę porównawczą emitentów
 • analizę akcjonariatu ze szczególnym uwzględnieniem dużych inwestorów giełdowych takich jak OFE i TFI
 • przeszukiwanie bazy danych finansowych spółek w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria
W skład narzędzi Skanera fundamentalnego wchodzą następujące moduły:
 • O spółkach:
 • W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje o spółkach: profil działalności, kapitalizacja, liczba akcji, free float, dane adresowe, zarząd i rada nadzorcza, dywidendy, prognozy finansowe, kalendarium wydarzeń korporacyjnych, rekomendacje oraz dane o zatrudnieniu.

 • Sprawozdania:
 • Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych (cashflow), informacja o wynikach w podziale na segmenty działalności (regionalne i operacyjne).

 • Rentgen
 • Moduł ułatwiający analizę spółek giełdowych. Dostępne są m.in. podstawowe wskaźniki marży przedsiębiorstwa (np. marża na sprzedaży, marża EBIT, marża EBITDA, marża netto, wskaźniki rentowności (sprzedaży, operacyjnej, inwestycyjnej, aktywów oraz kapitału. Inwestorzy znajdą tu dane o płynności spółek, strukturze aktywów, wykorzystaniu majątku i zadłużeniu. Aplikacja prezentuje również modele analizy finansowej, wskaźniki giełdowe i wskaźniki wzrostu.

 • Akcjonariat i Znaczący inwestorzy:
 • Informacje o tym, kto jest akcjonariuszem spółki, jaką liczbą akcji i jaką liczbą głosów dysponuje (także w ujęciu procentowym). Można tu również sprawdzić portfele inwestorów będących osobami fizycznymi, jak i inwestorów finansowych, takich jak OFE lub TFI, oraz w portfelach jakich OFE i TFI znajduje się dana spółka.

 • Radar:
 • Moduł dedykowany inwestorom zamierzającym stworzyć własną strategię inwestycyjną. Klienci mają do wyboru 10 dowolnie definiowanych kryteriów dla 61 wskaźników. Wynikiem działania "Radaru" jest lista spółek spełniająca na obecną chwilę wszystkie zadane kryteria fundamentalne.

 • Porównywarka:
 • Narzędzie do wyceny porównawczej spółek. Pozwala wybrać spółkę, którą chcemy wycenić, a następnie dodać spółkę lub grupę spółek (może to być także branża lub indeks), która będzie stanowić punkt odniesienia do wyceny. Teoretyczna wycena jest przeprowadzana w oparciu o 4 wskaźniki: Cena/Kapitał, Cena/Sprzedaż, Cena/Zysk, Cena/EBIT.

 • Strategie Guru:
 • Wielu inwestorów rozpoczyna swoją karierę od próby zrozumienia metod inwestycyjnych znanych potentatów giełdowych. Moduł "Strategie Guru" umożliwia prześledzenie, jakie teoretyczne stopy zwrotu osiągaliby wielcy inwestorzy na polskim rynku w oparciu o narzędzie "Radar". Autorzy strategii umieszczonych w tej sekcji to m.in.: Warren Buffet, Joseph Piotroski, Benjamin Graham, John Neff.Aplikacja dostępna jest dla naszych klientów po zalogowaniu do serwisu informacyjnego w zakładce "Narzędzia"

Zapraszamy do korzystania ze Skanera fundamentalnego.
Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000053322. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-28-684. Wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000,00 zł. Kapitał w pełni wpłacony.
Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna dokłada wszelkich starań aby informacje i komentarze zawarte na naszych stronach internetowych były bardzo dokładnie i rzetelnie przygotowane. Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji oraz komentarzy zamieszczonych na jego stronach internetowych.